زهرا جمالی هرسینی

زهرا جمالی هرسینی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا جمالی هرسینی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه ی علوم انسانی

من دانشجوی کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز هستم و در زمینه ی ترجمه در حوزه ی علوم انسانی تجربه دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -