نازنین  شاطریان

نازنین شاطریان

9 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نازنین شاطریان

9 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون مدیریتی و ادبی و زبانشناسی

کارشناس مترجمی زبان
در حال گذراندن دوره ویراستاری در مرکز ویراستاران تهران
مسلط به زبان فرانسه در سطح متوسط

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مدیریت [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -