فاطمه ارمندئی

فاطمه ارمندئی

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه ارمندئی

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
7.9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 6 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه ی مهندسی برق

کارشناس ارشد نانو الکترونیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
 • مجموعه مهندسی برق [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مجموعه مهندسی برق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Review how the DDR & Fixed IO connections are made automatically. The Vivado tools are “board aware” and have also now made a number of changes to the internal configuration of the “Zynq7 Processing System” block. You will notice that a number of additional connections have appeared on the block including clocks, resets, timer outputs, and bus interfaces which allow the connection of additional AXI IP blocks (soft peripherals in the Programmable Logic fabric)

  متن ترجمه شده:

  چگونگی amp & DDR را مرورکنید. اتصالات IO ثابت بصورت خودکار پیاده سازی شده اند. ابزارهای Vivado متناسب با بورد عمل می کنند و همچنین اکنون تغییراتی در تنظیمات داخلی بلوک "سیستم پردازش "Zynq7 ایجاد شده است. توجه خواهید داشت که چندین اتصال اضافی در بلوک ظاهر شده اند که شامل پالس ساعت، ریست، خروجی های تایمر و واسطه های باس است که امکان اتصال بلوک های IP AXI اضافی را ممکن می سازد. (کدهای پیاده سازی جانبی بر روی بستر برنامه پذیر.)

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 83%
متوسط 17%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  6.6 از 10
  تحویل به موقع
  9.8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  7.8 از 10
  فریده قلی یار 1398/11/04
  عنوان پروژه:UK national risk assessment of money laundering and terrorist financingOctober
  تخصصی-مهندسی کامپیوتر | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  فریده قلی یار 1398/11/04
  عنوان پروژه:block chain challenge
  تخصصی-مهندسی کامپیوتر | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  6 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10