نگار لاله

نگار لاله [ کد 54395 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگار لاله [ کد 54395 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زبان عمومی ،هنری

ترجمه متن های هنری از انگلیسی به فارسی و ترجمه زبان عمومی از انگلیسی به فارسی و عکس.
رشته دانشگاهی من مهندسی کامپیوتر است بنابراین با تعداد زیادی از اصطلاحات مختص با این رشته اشنایی دارم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -