نگار لاله

نگار لاله

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگار لاله

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زبان عمومی ،هنری

ترجمه متن های هنری از انگلیسی به فارسی و ترجمه زبان عمومی از انگلیسی به فارسی و عکس.
رشته دانشگاهی من مهندسی کامپیوتر است بنابراین با تعداد زیادی از اصطلاحات مختص با این رشته اشنایی دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -