امیرمحمد نیک پور

امیرمحمد نیک پور

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرمحمد نیک پور

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی رشته ی پزشکی

در مقطع استاژری رشته پزشکی تحصیل می کنم و کانون زبان را تا high intermediate ادامه دادم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -