ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پرهام احسانی

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرهام احسانی

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه در زمینه های روانشناسی ، خبری و اخبار تکنولوژی

دانشجوی علوم کامپیوتر

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Take Your Time Getting over an ex is a process. It is not something you can rush through. What's more, you should avoid rebound dating at all costs.

متن ترجمه شده:

گذر از شریک قبلی یک پروسه است . چیزی نیست که بتوانید در آن عجله کنید. علاوه بر آن، باید به هر قیمتی ، از قرارگذاشتن برای بازگشت دوباره جلوگیری کنید.

متن اصلی:

Improving your mental focus is achievable, but that does not mean that it is necessarily quick and easy. If it was simple, then we would all have the razor-sharp concentration of an elite athlete

متن ترجمه شده:

بهبود تمرکز روحی شما قابل انجام است، اما به آن معنی نیست که لزوما سریع و آسان است . (چرا که) اگر ساده بود، همه ما تمرکزی بالا مانند یک ورزشکار حرفه ای میداشتیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید