امین رسولی

امین رسولی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امین رسولی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه ورزشی

دانشجو دندانپزشکی هستم و به ترجمه و ورزش علاقه دارم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -