محمد طاها محمدی گهرویی

محمد طاها محمدی گهرویی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد طاها محمدی گهرویی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مقالات

تسلط، مهارت و دقت بالا در ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -