علی میران زاده

علی میران زاده

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی میران زاده

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم با تجربه در زمینه علوم پزشکی

من میتوانم شما را در ترجمه مقالات علمی(پزشکی، اقتصادی،جامعه شناسی ) و متون عمومی زبان انگلیسی کمک کنم!!!!!

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • خبر [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -