زینب نجفی

زینب نجفی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زینب نجفی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

رمان و داستان

بیشتر در زمینه ترجمه انگلیسی به فارسی مهارت دارم، به خصوص رمان و داستان.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -