فاطمه قزلباش

فاطمه قزلباش [ کد 57415 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه قزلباش [ کد 57415 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه علوم آزمایشگاهی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
دانشجوی ارشد ایمونولوژی پزشکی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -