بهنام آذری

بهنام آذری

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهنام آذری

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه ی ریاضیات و آمار

بیش از سه سال سابقه در زمینه ترجمه مقالات و برخی کتب. تخصص اصلی بنابر رشته و تجربه ریاضیات و آمار میباشد. بهترین کیفیت ترجمه با مناسبترین قیمت

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]
  • رزومه و انگیزه نامه [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -