مریم تحویلداری بیدرونی

مریم تحویلداری بیدرونی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم تحویلداری بیدرونی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی

کارشناسی مترجم زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،
با توجه به تجربیات کاری و مطالعه گسترده در زمینه روانشناسی آموزش، تغذیه، پزشکی، مسائل آموزشی، تاریخی، اقتصادی و سینما، توانایی ترجمه تمامی موضوعات ذکر شده را دارا می باشم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • تاریخ [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -