ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سینا صالحی

  • 56 دقیقه پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سینا صالحی

  • 56 دقیقه پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه ی عمومی

دانشجوی ترم سه زبان و ادبیات انگلیسی هستم. به زبان انگلیسی از زمان کودکی علاقه داشتم. میتوانم به انگلیسی صحبت کنم و انگلیسی را به فارسی ترجمه کنم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید