زکیه آقائی

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زکیه آقائی

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، معارف و الهیات، سیاسی، ادبیات،تاریخ، هنر،پزشکی، اقتصادی، رزومه کاری و نامه های اداری

تخصص در ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی در زمینه متون عمومی، الهیات، ادبیات، هنرتاریخ، سیاسی، اقتصادی و پزشکی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید