عرفان حقیقت

عرفان حقیقت

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عرفان حقیقت

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

در زمینه ی زیست شناسی

دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی ام.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -