ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علیرضا غفاری

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علیرضا غفاری

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه ی عمومی و ادبی

برای ترجمه، باید سبک خاص خود را داشت، چرا که در غیر این صورت، ترجمه فاقد آهنگ و ظرایف کلامی خواهد بود که از فرآیند تفکر عمیق هنرمندانه در الگوپردازی جملات نشات می گیرد؛ جملات را نمی توان با تقلید جزء به جزء بازسازی کرد. مسئله ترجمه عبارت است از پا گذاشتن به ورای فحوای ساده تری از یک سبک و تنظیم خلاقانه آن با سبک نویسنده. من در طول چندین سال تکنیک چگونگی ترجمه روان را یاد گرفتم .

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید