علیرضا غفاری

علیرضا غفاری

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علیرضا غفاری

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه ی عمومی و ادبی

برای ترجمه، باید سبک خاص خود را داشت، چرا که در غیر این صورت، ترجمه فاقد آهنگ و ظرایف کلامی خواهد بود که از فرآیند تفکر عمیق هنرمندانه در الگوپردازی جملات نشات می گیرد؛ جملات را نمی توان با تقلید جزء به جزء بازسازی کرد. مسئله ترجمه عبارت است از پا گذاشتن به ورای فحوای ساده تری از یک سبک و تنظیم خلاقانه آن با سبک نویسنده. من در طول چندین سال تکنیک چگونگی ترجمه روان را یاد گرفتم .

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -