علیرضا غفاری

علیرضا غفاری [ کد 64070 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علیرضا غفاری [ کد 64070 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه ی عمومی و ادبی

برای ترجمه، باید سبک خاص خود را داشت، چرا که در غیر این صورت، ترجمه فاقد آهنگ و ظرایف کلامی خواهد بود که از فرآیند تفکر عمیق هنرمندانه در الگوپردازی جملات نشات می گیرد؛ جملات را نمی توان با تقلید جزء به جزء بازسازی کرد. مسئله ترجمه عبارت است از پا گذاشتن به ورای فحوای ساده تری از یک سبک و تنظیم خلاقانه آن با سبک نویسنده. من در طول چندین سال تکنیک چگونگی ترجمه روان را یاد گرفتم .

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی
  • داستان و رمان

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -