شبنم سلطانپور

شبنم سلطانپور [ کد 65204 ]

5 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شبنم سلطانپور [ کد 65204 ]

5 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.8 از 10
توسط کارفرمایان [ از 37 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 2 رأی ]

ترجمه‌ی کتاب و مقاله

6 سال سابقه در زمینه‌ی ترجمه‌ی کتاب و مقاله. حدودا بیست کتاب با ترجمه‌ی بنده به چاپ رسیده و علاوه بر سایت ترنسیس، در انتشارات آزرمیدخت مشغول به کار ترجمه هستم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • علم فیزیک
 • هنر
 • ادبیات و زبان شناسی
 • مجموعه ریاضیات و آمار
 • روانشناسی
 • علم شیمی
 • ورزشی
 • اقتصاد
 • قرارداد و اسناد تجاری

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  All statistical analyses were conducted using IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 21.0 software. Demographic variables, including sex, age group, marital status, educational level, job, and family history of substance abuse, were summarized using frequencies and percentages as qualitative variables. Chi-squared and exact tests were employed to compare substance abuse patterns among the three disorder groups. Additionally, bivariate correlation analysis was performed to examine the associations between SUD and demographic characteristics within each disorder group. The significance level was set at p < 0.05 for all analyses.

  متن ترجمه شده:

  تمامی تجزیه و تحلیل‌های آماری برای نرم‌افزار نسخه‌ی ۲۱.۰ علوم اجتماعی (SPSS) توسط بسته‌ی آماری IBM انجام شده است. متغیرهای جمعیت‌شناسی، شامل روابط جنسی، گروه سنی، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، شغل و تاریخچه‌ی خانواده در ارتباط با استفاده از مواد مخدر، با استفاده از فراوانی و درصد به عنوان متغیرهای کیفی خلاصه شده‌اند. آزمون توریع نرمال و آزمونهای دقیق برای مقایسه‌ی الگوهای سو مصرف مواد در بین سه گروه دارای اختلال به کار گرفته شدند. بعلاوه، همبستگی دو متغیره برای بررسی ارتباط بین SUD و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی در هر گروه دارای اختلال اجرا شد. سطح معنی دار بودن برای هر تحلیلی روی ۰.۰۵ تنظیم شده است.

 • علم فیزیک
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  For less inclusive processes it is, however, necessary to consider distributions unintegrated over the transverse momentum kt of the parton. The unintegrated distributions have the advantage that they exactly correspond to the quantity which enters the Feynman diagrams and therefore allow for the true kinematics of the process even at leading order ~LO!.

  متن ترجمه شده:

  هر چند، برای فرآیندهایی که فراگیری کمتری دارند، در نظر گرفتن توزیع‌های گسسته بر روی تکانه‌ی عرضی kt پارتون ضروری است. توزیع‌های گسسته این مزیت را دارند که دقیقا مرتبط با کمیتی هستند که در‌ نمودارهای فینمن درج میشود و بنابراین، اجازه ی سینماتیک صحیح فرآیند را حتی در بزرگترین مرتبه صادر میکنند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 89%
راضی 11%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.5 از 10
  م هاشمی 1401/10/13
  عنوان سفارش:ترجمه متن روانشناسی - 111319
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  سید حسین سعادتمند 1401/08/30
  عنوان سفارش:ترجمه متن ورزشی - 106195
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | ورزشی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10