ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شبنم سلطانپور

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شبنم سلطانپور

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 26 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
29 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

ترجمه‌ی کتاب و مقاله

لیسانس فیزیک مهندسی از دانشگاه سراسری تبریز.
تجربه‌ی یک سال کار در زمینه‌ی ترجمه دارم و در حال حاضر دو کتاب با ترجمه‌ی بنده به چاپ رسیده.

29 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

0x7651B66D= ~z~ ببین، فقط برش دار و گم شو، باشه؟ 0x7697AFBD= ~z~ بله؟(متوجه نشدم). بعد از شما.

متن اصلی:

The oldest confirmed piece of advertising dates back to 3,000 B.C. Technically, it was a print ad from ancient Egypt promoting the capture and return of an escaped slave. Incidentally, the ad also mentioned the slave owner’s shop — a rug business — which inherently advertised his storefront, too. Types of advertising: Outdoor ads and billboards Public transit ads Sponsorship of TV shows and events Sponsored web content Online pop-ups and search engines ads

متن ترجمه شده:

عمر قدیمی ترین نسخه در زمینه ی تبلیغات به 3000 سال قبل از میلاد بر می گردد. در واقع، این تبلیغ در مصر باستان به چاپ رسیده و موضوع آن دستگیری و بازگرداندن یک برده ی فراری است. در ضمنِ این خبر، از مغازه ی کسی که صاحب برده است و کسب و کاری مرتبط با فرش دارد، نام برده شده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 92%
راضی 8%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
Hossein Sarailoo
1399/11/30
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
هاتف کوزه چی
1399/11/08
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
5-2
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید