محمد خزاعی

محمد خزاعی

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد خزاعی

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

طراحی و معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
دارنده مدارک زبان MSRT، MHLE و Tolimo

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]
  • مهندسی معماری [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]
  • خبر [معمولی]
  • رزومه و انگیزه نامه [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -