سارا سیدیوسفی

سارا سیدیوسفی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا سیدیوسفی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

پزشک پژوهشگر و مترجم

بنده دانشجوی سال آخر پزشکی و در حال انجام پژوهش در زمینه جراحی هستم و به طور جانبی ترجمه میکنم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -