سامان راحمی

سامان راحمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سامان راحمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای مهندسی پزشکی (بیومکانیک و مهندسی ورزش)

دارای مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی (گرایش بیومکانیک) و کارشناسی ارشد (مهندسی ورزش)، هر دو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -