ایمان تقی نژاد

ایمان تقی نژاد

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ایمان تقی نژاد

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه ی حرفه ای در زمینه ی پزشکی

دانشجوی پزشکی-رتبه ی 56 کنکور سراسری زبان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • پزشکی [خوب]
 • ورزشی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • ورزشی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  You Are Your Own Gym by Mark Lauren Pick the level (Novice, Intermediate, Advanced) your comfortable with. Do Timed Sets on Monday, Ladders on Wednesday, and Circuit Training on Friday. Repeat. Once you're ready for more of a challenge, move on to the next level! Once you're able to hang with the Intermediate workouts, you can start alternating weeks of You Are You Own Gym and EFX for extra movement variety.

  متن ترجمه شده:

  «شما سالن ورزشی خودتان هستید» توسط مارک لارن سطحی که با آن راحتید را انتخاب کنید(مبتدی،متوسط یا پیشرفته) مجموعه های زمان بندی شده را دوشنبه ،تمرینات نردبانی را چهارشنبه و تمرینات جریانی را در [نوشته نشده] انجام دهید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -