ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ایمان تقی نژاد

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ایمان تقی نژاد

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه ی حرفه ای در زمینه ی پزشکی

دانشجوی پزشکی-رتبه ی 56 کنکور سراسری زبان

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

You Are Your Own Gym by Mark Lauren Pick the level (Novice, Intermediate, Advanced) your comfortable with. Do Timed Sets on Monday, Ladders on Wednesday, and Circuit Training on Friday. Repeat. Once you're ready for more of a challenge, move on to the next level! Once you're able to hang with the Intermediate workouts, you can start alternating weeks of You Are You Own Gym and EFX for extra movement variety.

متن ترجمه شده:

«شما سالن ورزشی خودتان هستید» توسط مارک لارن سطحی که با آن راحتید را انتخاب کنید(مبتدی،متوسط یا پیشرفته) مجموعه های زمان بندی شده را دوشنبه ،تمرینات نردبانی را چهارشنبه و تمرینات جریانی را در [نوشته نشده] انجام دهید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید