ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمدحسین فیلی زاده

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدحسین فیلی زاده

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 22 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
33 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم و مدرس زبان انگلیسی

دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی کرمانشاه
مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران
مترجم مقالات دانشگاهی در زمینه مهندسی شیمی و سایر زمینه های مهندسی

33 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

یکی از اهداف این مقاله ارایه یک روش انتخاب ویژگی و مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی حشره آب سوار برای انتخاب ویژگیهای مهم حملات فیشینگ است. در روش پیشنهادی یک نسخه باینری از الگوریتم حشره آبسوار در ابتدا فرموله میشود و ازاین نسخه باینری در انتخاب ویژگی برای تشخیص حملات فیشینگ در ترکیب با شبکه عصبی مصنوعی چند لایه استفاده میشود. پیادهسازی روش پیشنهادی روی دومجموعه داده مرتبط با حملات فیشینگ و در نرمافزار متلب نشان میدهد روش پیشنهادی دارای دقت برابر 98.86% صحت برابر 98.75% و حساسیتی برابر 98.72% است

متن ترجمه شده:

One of the goals of the current paper is to present a method to find the main characteristics of a phishing attack based on the firefly optimization algorithm. In our proposed method, a binary version of the firefly optimization algorithm is formulated and then it is used in combination with multi-layer artificial neural network to recognize phishing attacks. Results from executing the proposed method on two sets of phishing-related data and running the method in MATLAB show that the proposed method has an accuracy, correctness, and sensitivity of 98.86%, 98.75%, and 98.72%, respectively.

متن اصلی:

If the molded product thickness is too thick, it will be the cause of defect like sink marks and void. Also, it will take time to cool down and the molding cycle will be longer. When there is need to be thick for function, try to keep it even by placing the recess. If there is unevenness or rapid change in thickness, flow marks might occur because it blocks the resin flow, or warpage might occur by uneven mold shrinkage ratio, or deformation of molded product might occur by uneven cooling speed.

متن ترجمه شده:

اگر محصول قالب‌گیری شده بسیار ضخیم باشد باعث ایجاد فرورفتگی (sink mark) و حفره (void) در محصول می‌شود. همچنین زمان لازم برای خنک‌سازی بیشتر بوده و چرخه قالب‌گیری طولانی‌تر خواهد بود. زمانی که طراحی نیازمند ضخامت بیشتر باشد، سعی کنید با ایجاد برش (recess)، ضخامت را یکنواخت نگه دارید. درصورتی که ضخامت یکنواخت نباشد و یا به صورت ناگهانی تغییر کند، ممکن است آثار جریان به علت انسداد جریان رزین توسط آن به وجود آیند و یا به خاطر یکدست نبودن نسبت انقباض قالب، تاب خوردگی پدید آمده و یا به علت یکسان نبودن سرعت خنک‌سازی محصول تغییر شکل دهد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 27%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 80%
راضی 20%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
امین میرانی
1399/09/12
 • تخصصی-صنایع غذایی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سارا موسوي
1399/09/09
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
bb8
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید