راضیه شفائی

راضیه شفائی

10 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

راضیه شفائی

10 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای علوم تربیتی، تحقیقات و روانشناسی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • مدیریت [خوب]
 • روانشناسی [خوب]
 • محیط زیست و منابع طبیعی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

  متن ترجمه شده:

  با وجود مسئولیت های منحصر بفردی که پرستاران در زمان شیوع کووید19 دارند و خطرات شغلی مرتبط با آن، نیاز به مداخلات فوری سیستم سلامت در حمایت از پرستاران احساس می شود. تجربه کارکنان کادر درمانی در پاسخ به اس ای آر اس نشان می دهد که این تاثیرات علاوه بر آثار کوتاه مدت بر سلامت ذهنی اعضا کادر درمانی، اثرات بلندمدتی نیز داشته است و از این رو توجه به آموزش و پشتیبانی های موثر، حایز اهمیت می باشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -