ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد فتحی

  • 7 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد فتحی

  • 7 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

تخصص در ادبیات داستانی، تاریخ، هنر و گردشگری

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

If you find yourself experiencing physical symptoms you think may be related to stress, talk to your doctor to be sure you are doing what you can to safeguard your health. Symptoms that may be exacerbated by stress are not "all in your head" and need to be taken seriously. The best stress management plans usually include a mix of stress relievers that address stress physically and psychologically and help to develop resilience and coping skills

متن ترجمه شده:

اگر علایم جسمانی را در خود مشاهده می‌کنید که تصور می‌کنید مرتبط با استرس باشند، با پزشک خود صحبت کنید تا مطمئن شوید هر کاری از دستتان بر می‌آید برای مراقبت از سلامتی خود انجام می دهید. علایمی که ممکن است با استرس تشدید شوند صرفاً خیالی نیستند و بایستی جدی گرفته بشوند. بهترین برنامه‌های مدیریت استرس معمولاً شامل ترکیبی هستند از آرامبخش هایی که با ابعاد جسمانی و روانی استرس مقابله می‌کنند و به مقاوم‌تر شدن و کسب مهارت های انطباق پذیری کمک می کنند.

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

از منظری بنیادی، بازاریابی فرایند درک مشتری و برقراری و حفظ روابط با آنهاست. شما بایستی به آن‌ها نشان دهید که به عنوان یک جامعه ما توجه خود را به آگهی ها و اعلانیه ها و تاکتیک‌های بازاریابی فرد-محور از دست داده ایم. واقعیت این است که بازاریابی در نقطه تلاقی کسب و کار و مشتری قرار دارد. - داور بزرگ میان منافع شخصی کسب و کار و نیازهای خریدار.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید