محمد فتحی

محمد فتحی [ کد 68052 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد فتحی [ کد 68052 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

تخصص در ادبیات داستانی، تاریخ، هنر و گردشگری

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی [یک ستاره]
 • گردشگری [یک ستاره]
 • تاریخ [یک ستاره]
 • خبر [یک ستاره]
 • سیاسی و روابط بین الملل [یک ستاره]
 • هنر [یک ستاره]

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  If you find yourself experiencing physical symptoms you think may be related to stress, talk to your doctor to be sure you are doing what you can to safeguard your health. Symptoms that may be exacerbated by stress are not "all in your head" and need to be taken seriously. The best stress management plans usually include a mix of stress relievers that address stress physically and psychologically and help to develop resilience and coping skills

  متن ترجمه شده:

  اگر علایم جسمانی را در خود مشاهده می‌کنید که تصور می‌کنید مرتبط با استرس باشند، با پزشک خود صحبت کنید تا مطمئن شوید هر کاری از دستتان بر می‌آید برای مراقبت از سلامتی خود انجام می دهید. علایمی که ممکن است با استرس تشدید شوند صرفاً خیالی نیستند و بایستی جدی گرفته بشوند. بهترین برنامه‌های مدیریت استرس معمولاً شامل ترکیبی هستند از آرامبخش هایی که با ابعاد جسمانی و روانی استرس مقابله می‌کنند و به مقاوم‌تر شدن و کسب مهارت های انطباق پذیری کمک می کنند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

  متن ترجمه شده:

  از منظری بنیادی، بازاریابی فرایند درک مشتری و برقراری و حفظ روابط با آنهاست. شما بایستی به آن‌ها نشان دهید که به عنوان یک جامعه ما توجه خود را به آگهی ها و اعلانیه ها و تاکتیک‌های بازاریابی فرد-محور از دست داده ایم. واقعیت این است که بازاریابی در نقطه تلاقی کسب و کار و مشتری قرار دارد. - داور بزرگ میان منافع شخصی کسب و کار و نیازهای خریدار.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -