ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد فتحی

  • 11 روز پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد فتحی

  • 11 روز پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

تخصص در ادبیات داستانی، تاریخ، هنر و گردشگری

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The oldest confirmed piece of advertising dates back to 3,000 B.C. Technically, it was a print ad from ancient Egypt promoting the capture and return of an escaped slave. Incidentally, the ad also mentioned the slave owner’s shop — a rug business — which inherently advertised his storefront, too. Types of advertising: Outdoor ads and billboards Public transit ads Sponsorship of TV shows and events Sponsored web content Online pop-ups and search engines ads

متن ترجمه شده:

قدیمی‌ترین نمونه‌ی ثبت شده‌ی تبلیغات به سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد باز می‌گردد.این نمونه به لحاظ فنی یک آگهی چاپی در مصر باستان بود که دستگیری و استرداد یک برده‌ی فراری را اطلاع می‌داد. ضمنا، این آگهی به مغازه‌ی مالک برده نیز اشاره کرده بود- یک فرش فروشی – که طبعا ویترین خود را هم به نمایش گذاشته بود. انواع تبلیغات: آگهی‌های فضای باز و بیلبورد‌ها آگهی‌های ناوگان حمل و نقل عمومی اسپانسرینگ (حمایت مالی از) برنامه‌های تلویزیونی و رخدادها اسپانسرینگ محتوای وب پاپ-آپ های آنلاین و آگهی‌های موتورهای جستجو

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

از منظری بنیادی، بازاریابی فرایند درک مشتری و برقراری و حفظ روابط با آنهاست. شما بایستی به آن‌ها نشان دهید که به عنوان یک جامعه ما توجه خود را به آگهی ها و اعلانیه ها و تاکتیک‌های بازاریابی فرد-محور از دست داده ایم. واقعیت این است که بازاریابی در نقطه تلاقی کسب و کار و مشتری قرار دارد. - داور بزرگ میان منافع شخصی کسب و کار و نیازهای خریدار.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید