احسان دباغی

احسان دباغی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احسان دباغی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی عمران - گرایش ژئوتکنیک

علاقه مند به مباحث عمرانی، تاریخ، فلسفه، سیاست و ادبیات

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مهندسی عمران [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -