ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سارا عیدی زاده

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا عیدی زاده

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی روانشناسی و زبان عمومی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The road to entrepreneurship is often a treacherous one filled with unexpected detours, roadblocks and dead ends. There are lots of sleepless nights, plans that don't work out, funding that doesn't come through and customers that never materialize. It can be so challenging to launch a business that it may make you wonder why anyone willingly sets out on such a path.

متن ترجمه شده:

مسیر تبدیل شدن به یک کارآفرین, اغلب اوقات راه فریبنده ای پر از انحراف مسیر ، انسداد ها و بن بست هاست . بسیار شب ها وجود دارد که باید از خواب خود بگذرید ، بسیار نقشه هایی که اجرایی نخواهند شد ، سرمایه گذاری هایی که نتیجه نخواهد داد و مشتری هایی که هرگز پیدا نخواهند شد . در نهایت ، به قدری میتواند شما را با چالش رو به رو کند که از خود بپرسید اصلا چرا کسی با اختیار خود عازم این راه سخت می شود ؟

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید