ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محسن میرزائی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محسن میرزائی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای حوزه های علوم انسانی و پزشکی

روان و سلیس بودن ترجمه و نوشتن به زبان مقصد، با وجود دقت و پایبندی به اصل متن، تعهد و تضمین من در کار ترجمه است. ضمن اینکه توجه زیادی به رعایت قواعد نگارشی و ویرایش فنی متن دارم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The oldest confirmed piece of advertising dates back to 3,000 B.C. Technically, it was a print ad from ancient Egypt promoting the capture and return of an escaped slave. Incidentally, the ad also mentioned the slave owner’s shop — a rug business — which inherently advertised his storefront, too. Types of advertising: Outdoor ads and billboards Public transit ads Sponsorship of TV shows and events Sponsored web content Online pop-ups and search engines ads

متن ترجمه شده:

قدیمی‌ترین نمونه تایید شده تبلیغات به 3000 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. از نظر فنی، تبلیغ چاپی مصر باستان بود که درخواست دستگیری و ارجاع برده‌ای گریخته را ترویج می‌داد. ضمنا آن تبلیغ دکان صاحب برده، گلیم فروشی، را ذکر کرده بود که در پس خود دکان او را نیز تبلیغ کرده بود. گونه‌های تبلیغات: تبلیغات محیطی و بیلبوردها تبلیغات حمل و نقل عمومی حامی سریال‌های تلویزیونی و رویدادها حامی محتوی اینترنتی تبلیغات پاپ آپ و موتورهای جست و جو

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید