ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فاطمه واعظ

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه واعظ

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه عموی و همچنین در زمینه برق مخابرات و الکترونیک

من کارشناسی ارشد برق مخابرات مالک اشتر هستم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Neuromarketing Research Techniques Neuromarketing research techniques vary greatly, but they all focus on understanding the same thing: how our mind works. There are contemporary means to gather neuromarketing data like neuroimaging methods (EEG scans, fMRI scans), eye tracking or more psychological techniques like facial coding.

متن ترجمه شده:

تکنیک های تحقیقاتی در زمینه بازاریابی عصبی تکنیک های تحقیقاتی بازاریابی عصبی تا حد زیادی متفاوت هستند ، اما همه آنها بر درک یک چیز متمرکز هستند: ذهن ما چگونه کار می کند؟ روشهای کنونی ای برای جمع آوری داده های بازاریابی عصبی مانند روش های تصویربرداری عصبی (اسکنهای EEG و FMRI)، ردیابی چشم یا تکنیک های روانشناختی بیشتری مانند رمزگذاری چهره وجود دارند  

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید