نازنین کریمی اعظم

نازنین کریمی اعظم

16 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نازنین کریمی اعظم

16 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

نازنین کریمی.۲۴ساله.ساکن تهران.دکتر دامپزشک.سابقه ترجمه پایان نامه های پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  A seasoned inbound marketer might say inbound marketing and digital marketing are virtually the same thing, but there are some minor differences. And conversations with marketers and business owners in the U.S., U.K., Asia, Australia, and New Zealand, I've learned a lot about how those small differences are being observed across the world. Long story short, to be competitive as a business owner, you'll need to embrace some aspects of digital marketing.

  متن ترجمه شده:

  یک بازاریاب دیجیتال جاذبه ای ممکن است بگوید بازاریابی جاذبه ای و بازاریابی دیجیتال تقریبا یکسان هستند و دارای تفاوت های جزئی می باشند.مکالمات با بازاریابان و صاحبان مشاغل از کشورهای های آمریکا،انگلیس و آسیا و استرالیا به من در مورد چگونگی مشاهده این اختلافات کوچک در سراسر جهان چیزهای زیادی آموخته است.خلاصه ی کلام،برای این که بتوانید به عنوان یکی از صابان مشاغل به رقابت با دیگران بپردازید می بایست برخی از جنبه های بازاریابی دیجیتال را نیز پذیرا باشید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -