سارا رهنما

سارا رهنما [ کد 70368 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا رهنما [ کد 70368 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم

مترجم

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

  متن ترجمه شده:

  علیرغم این تهدیدات شغلی و نیاز فوری به مداخلات سیستم سلامت جهت حمایت از پرستاران، آنها در بحران کوید19 مسئولیت های منحصر به فردی دارند. تجربۀ کادر پزشکی در شیوع ویروس سارس نشان می دهد که شیوع این بیماری ها بر سلامت روانِ اعضای کادر پزشکی نه تنها اثرات کوتاه مدت، بلکه تأثیرات بلندمدتی نیز دارند و ارزش حمایت مؤثر و آموزش در این زمنیه حائز اهمیت است.

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Often, people who slowly withdraw from social situations may be suffering from depression or other mental health issues that need to be addressed. Other times a family member, especially a child, who withdraws may be dealing with bullying or abuse. No matter the reason, family counseling can help you reconnect.

  متن ترجمه شده:

  غالباً افرادی که به آرامی از موقعیت های اجتماعی فاصله می گیرند ممکن است مبتلا به افسردگی یا سایر مشکلات سلامت روان باشند که باید مورد توجه قرار گیرد. در سایر مواقع، وقتی یک عضو خانواده به خصوص یک کودک، گوشه گیری می کند ممکن است مورد سوءاستفاده یا قلدری قرار گرفته باشد. صرف نظر از دلیل کناره گیری اجتماعی، مشاوره خانواده می تواند به شما کمک کند تا دوباره ارتباط خود را با جامعه برقرار کنید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -