ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ناهید توسلی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ناهید توسلی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه های عمومی و معماری و معماری پایدار و محیط زیست

کارشناس ارشد انرژی و معماری

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Neuromarketing Research Techniques Neuromarketing research techniques vary greatly, but they all focus on understanding the same thing: how our mind works. There are contemporary means to gather neuromarketing data like neuroimaging methods (EEG scans, fMRI scans), eye tracking or more psychological techniques like facial coding.

متن ترجمه شده:

تکنیک های بازاریابی عصبی تکنیک های بازاریابی عصبی بسیار متنوع هستند،اما همه انها روی درک یک چیز تمرکز دارند، اینکه ذهن ما چگونه کار می کند. امروزه برای جمع اوری اطلاعات بازاریابی عصبی، روش هایی وجود دارند مثل روش تصویربرداری عصبی ( اسکن های EEG، اسکن های fMRI)، ردیابی چشم یا روشهای روانشناسی دیگر مثل کدگذاری چهره.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید