علی طائمه

علی طائمه [ کد 70946 ]

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی طائمه [ کد 70946 ]

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه رسانه،مدیریت،علوم اجتماعی و ورزش

۸ سال تدریس زبان در همه ی لول ها از بیسیک تا ایلتس
کارشناس ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیما
کارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی
ترجمه بیش از ۳۵ عنوان مقاله برای مجله دولت یار دانشگاه علامه طباطبایی
ترجمه بیشاز ۲۰ عنوان مقاله در حوزه رسانه
ترجمه بیشاز ۲۰عنوان مقاله در حوزه مدیریت
ترجمه بیش از ۳۰ عنوان مقاله درحوزه علوم اجتماعی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -