ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Amin Kordinejad

 • 3 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Amin Kordinejad

 • 3 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 10 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از7 رأی ]
19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه های پزشکی و حسابداری...

حدود ۸ سال در دارالترجمه ها ترجمه فارسی به انگلیسی انجام دادم.

19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

در این روش مقداری از نمونه به داخل کوره‌ای با دمای 400 درجه سانتی‌گراد و به مدت سه ساعت برای رطوبت‌زدایی، منتقل می‌شود. بعد از خشک شدن، نمونه به داخل دسیکاتور حاوی پنتااکسید فسفر منتقل شده تا خنک گردد. سپس، تعداد مشخصی از نمونه برداشته شده و هر نمونه بین دو فک دستگاه قرار داده می‌شود (Error! Reference source not found.) و نیرویی بر حسب نیوتن و با سرعت 5 الی40 نیوتن بر ثانیه به نمونه اعمال می شود. زمانیکه نمونه می‌شکند مقدار نیروی اعمال شده یادداشت شده و بر حسب قطر، طول و مقاومت مکانیکی (برحسب نیوتن) به همراه عدم قطعیت در سطح اطمینان 95 درصد، گزارش می‌شود.

متن ترجمه شده:

In this method, an amount of the sample is transmitted to a furnace at a temperature of 400 ° C for three hours with the goal of dehumidification. After drying, the sample is transferred to a desiccator containing phosphorus pentoxide to be cooled. Then, a certain number of samples are taken, and each sample is placed between the two jaws (grip chuck) of the device, and a force by Newton is applied to the sample at a speed of 5 to 40 Newton per second (N/s). When the specimen breaks, the amount of force applied is recorded and reported in terms of diameter, length, and mechanical strength (by Newton) with uncertainty at the 95% confidence level.

متن اصلی:

سیستم کنترل در اجسام پرنده دارای اهمیت بسیاری می باشد. در صورت خارج شدن هر کدام از سطوح کنترل جسم پرنده، پایداری دچار اختلال می شود و در این طرح یک عملگر مدرن با توجه با معیار های اصلی، طراحی شده است. اساس کار بر این منوال می باشد که با افزایش فشار در ورودی و با صرف جریان فشار بالا در خروجی و تولید نیرو و ممان در دماغه می تواند عواملی جهت کنترل هواپیما متشابه با سطوح کنترل باشد. هدف اصلی این سیستم عملگر، تاثیرگذاری بر سیستم کنترل، جهت یک جابجایی یا حرکت است و عملگر با انرژی اولیه، محرک یک انرژی نهایی می شود. سطوح کنترل هواپیما عضو دسته عملگر های بر متد اصول آیرودینامیک باید دانست که بسیار حائز اهمیت است و خرابی هر کدام از عملگر ها باعث ناپایداری سیستم می شود.

متن ترجمه شده:

The control system in flying objects is of great importance. If any of the flying object control surfaces are phased out, stability will be impaired. In this design, a modern actuator is designed, considering the main criteria. The procedure is in a way that with increasing the pressure at the inlet and by spending high-pressure flow at the outlet and producing force and moment at the nose (anterior cone) can be factors to control the aircraft similar to the control surfaces. The main objective of this actuator system is to influence the control system for displacement or motion, and the actuator with the primary energy becomes a stimulant for ultimate energy. The aircraft control surfaces can be known as the members of the category of actuators based on the method of aerodynamic principles, which is of paramount importance, and the failure of each of the actuators will cause instability of the system.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 40%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 10%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 57%
راضی 43%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
نیلوفر شعبانی
1399/07/07
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
فایزه قاسمی
1399/06/31
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن

برای سطح «خوب» واقعاً خیلی خوب بود.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید