ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Amin Kordinejad

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Amin Kordinejad

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 50 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از13 رأی ]
100 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه های پزشکی و حسابداری...

حدود ۸ سال در دارالترجمه ها ترجمه فارسی به انگلیسی انجام دادم.

100 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

اطلاعات مبتنی بر ساختار به دو دلیل برای تعیین دقیق ساختار communities کافی نمی‌باشند. اولاً بدلیل افزایش پیچیدگی ساختار شبکه در شرایطی مانند وجود جوامع همپوشان یا ساختارهای سلسله‌مراتبی بسیاری از روش‌های سنتی بدلیل واضح نبودن ساختار جوامع دچار مشکل می‌شوند. ثانیاً، تشخیص دقیق جوامع به دلیل Sparsity اطلاعاتِ ساختاری شبکه سخت خواهد شد. زیرا، بسیاری از الگوریتم‌های تشخیص جوامع زمانی موفق می‌شوند که شبکه متراکم باشد و اگر تعداد لبه‌های خارجی بین جوامع به تدریج افزایش یابد، کارآیی آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

متن ترجمه شده:

For the exact determination of the communities’ structure, structure-based information is not enough for two reasons. Firstly, numerous conventional techniques due to the unclear community structure encounter problems because of the ever-rising complexity of the network structure in the circumstances like the presence of overlapping communities or hierarchical structures. Secondly, accurate detection of communities will be complicated with respect to the sparsity of network structure information since many Community Detection Algorithms are successful while there is a DenseNet, and in the case that the number of outer edges between communities is gradually enhanced, their efficiency substantially declines.

متن اصلی:

هالوی خوش خیال

متن ترجمه شده:

Wishful thinking bumpkin

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 42%
راضی 54%
متوسط 2%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 69%
راضی 31%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
الهه آشور
1400/06/25
 • تخصصی-روانشناسی
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
الهه آشور
1400/06/21
 • تخصصی-روانشناسی
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید