ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فاطمه گودرزی طاقانکی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه گودرزی طاقانکی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

زمینه عمومی، مدیریت، صنایع غذایی، رمان و ادبیات

دارای دو فوق لیسانس از انگلیس و استرالیا. در حال حاضر برای مدتی به ایران برگشته و دوست دارم از تواناییم در ترجمه استفاده کنم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

فقط بگیرش و گم و گور شو ببخشید. بعد از شما ما اینورا همچین چیزی رو تحمل نمیکنیم بیا! بگیرش اینکارو نکن من هیچی با خودم ندارم. چه غلطی میکنی؟ از جلو چشمام گورت رو گم کن مجبورم نکن به خاطر این بهت شلیک کنم بسه دیگه! ولم کن

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید