ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Qazale khalafi

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Qazale khalafi

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 15 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
16 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه کوچینگ و روانشناسی و مدیریت و علوم پزشکی و داروسازی و عمومی

مترجم TED
دارای مدرک کانون زبان ایران
در زمینه ی روانشناسی، علوم پزشکی، داروسازی، عمومی و مدیریت تخصص دارم. میتوانم ترجمه های شما رو با کیفیت خیلی خوب و در کمترین زمان به شما تحویل بدم.

16 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

But it so happened that this discomfort began to increase andturn, not into pain yet, but into the consciousness of a constant heaviness in his side and into ill humor. This ' ill humor, growing stronger and stronger, began to spoil the pleasantness of the easy and decent life that had just been established in the Golovin family. The husband and wife began to quarrel more and more often, and soon the ease and pleasantness fell away, and d.ecency alone was maintained with difficulty. Scenes again became frequent. Again only litde islands were left, and few of them, where the husband and wife could . come together without an explosion.

متن ترجمه شده:

اما اینطور شد که این ناراحتی شروع به افزایش و تغییر کرد ، هننوز احساس درد نداشت، بلکه این ناراحتی به احساس یک سنگینی ثابت در پهلویش و به احساس رنجش تبدیل شد. این احساس رنجش ، که قویتر و قویتر می شود ، لذت زندگی آسان و شایسته ای را که به تازگی در خانواده گالووین ایجاد شده بود ، از بین برد. زن و شوهر بیشتر و بیشتر دعوا می کردند و به زودی آسایش و صفا از بین رفت و نجابت به تنهایی با دشواری حفظ می شد. صحنه ها دوباره تکرار می شدند. بازهم فقط موقعیت های کمی باقی مانده بود و تعداد کمی از آنها بودند که زن و شوهر می توانستند بدون هیاهو کنار هم باشند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 27%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.2 از 10
مسعود توکلی
1399/09/25
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
مسعود توکلی
1399/09/24
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
6 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه مناسبی ارائه شده. رعایت اصول نگارشی در متن ترجمه اهمیت بسیار داره.

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید