مهرشاد نورانی

مهرشاد نورانی

5 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرشاد نورانی

5 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی پزشکی

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -