مینا غزنوی

مینا غزنوی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مینا غزنوی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی، معماری و شهرسازی، مهندسی پزشکی

مترجم عمومی، معماری و شهرسازی، مهندسی پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -