ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهسا نظری

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهسا نظری

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 7 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
9 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه‌های مهندسی شیمی، نفت، پلیمر و زمینه‌های عمومی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر

9 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

In this study, the migration potential of laponite, a small synthetic nanoclay, from nanocomposites into foods was investigated. First, a laponite/ethylene vinyl acetate (EVA) masterbatch was compounded several times and then extruded into thin low-density polyethylene (LDPE) based films. This way, intercalation and partial exfoliation of the smallest type of clay was achieved. Migration of laponite was investigated using Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (AF4) with Multi-Angle Laser Light Scattering (MALLS) detection. A surfactant solution in which laponite dispersion remained stable during migration test conditions was used as alternative food simulant.

متن ترجمه شده:

در این مطالعه، قابلیت مهاجرت لاپونیت (یک نانوکِلِی (رس) کوچک سنتزی) از نانوکامپوزیت‌ها به داخل مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، یک مستربچ لاپونیت/اتیلن وینیل استات (EVA) چندین بار ترکیب شد و سپس به فیلم‌های نازک پلی‌اتیلن با چگالی کم (LDPE) اکسترود شد. به این ترتیب، لایه‌برداری جزئی و نفوذ بین لایه‌ای کوچک‌ترین نوع رس انجام شد. مهاجرت لاپونیت با استفاده از روش تقسیم جریان میدان نامتقارن جریان (AF4) با شناسایی پراکندگی نور لیزر چند زاویه‌ای (MALLS) بررسی شد. یک محلول سورفکتانت که در آن پراکندگی لاپونیت در طول شرایط آزمایش مهاجرت، ثابت نگه داشته شده بود، به عنوان شبیه‌ساز جایگزین مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.

متن اصلی:

In this study, the migration potential of laponite, a small synthetic nanoclay, from nanocomposites into foods was investigated. First, a laponite/ethylene vinyl acetate (EVA) masterbatch was compounded several times and then extruded into thin low-density polyethylene (LDPE) based films. This way, intercalation and partial exfoliation of the smallest type of clay was achieved. Migration of laponite was investigated using Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (AF4) with Multi-Angle Laser Light Scattering (MALLS) detection. A surfactant solution in which laponite dispersion remained stable during migration test conditions was used as alternative food simulant.

متن ترجمه شده:

در این مطالعه، قابلیت مهاجرت لاپونیت (یک نانوکِلِی (رس) کوچک سنتزی) از نانوکامپوزیت‌ها به داخل مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، یک مستربچ لاپونیت/اتیلن وینیل استات (EVA) چندین بار ترکیب شد و سپس به فیلم‌های نازک پلی‌اتیلن با چگالی کم (LDPE) اکسترود شد. به این ترتیب، لایه‌برداری جزئی و نفوذ بین لایه‌ای کوچک‌ترین نوع رس انجام شد. مهاجرت لاپونیت با استفاده از روش تقسیم جریان میدان نامتقارن جریان (AF4) با شناسایی پراکندگی نور لیزر چند زاویه‌ای (MALLS) بررسی شد. یک محلول سورفکتانت که در آن پراکندگی لاپونیت در طول شرایط آزمایش مهاجرت، ثابت نگه داشته شده بود، به عنوان شبیه‌ساز جایگزین مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 71%
راضی 29%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 33%
راضی 67%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
Khaled Ablaghi
1400/01/17
 • تخصصی-نفت، گاز و پتروشیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امیرحسین کریمی پور
1399/12/25
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-نفت، گاز و پتروشیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید