شاهرخ موسوی

شاهرخ موسوی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شاهرخ موسوی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

پزشکی

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -