مهران فروزانیان

مهران فروزانیان

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهران فروزانیان

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه های پزشکی و عمومی

تخصص در ترجمه پزشکی
مترجم حرفه ای در زمینه های عمومی انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]
  • سیاسی و روابط بین الملل [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -