سحر صادقی

سحر صادقی

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سحر صادقی

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی

دانشجوی سال اخر ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان هستم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -