ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سارا باواخانی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا باواخانی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 11 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از8 رأی ]
26 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

فارسی به انگلیسی

26 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

... دانش آموخته رشته نقاشی از مدرسه هنر فرانکفورت و آتن است. او پس از کسب مهارتی شایسته در طراحی و تجربه سبک های محتلف نقاشی به هنر بین النهرین علاقه مند شد و با الهام از مهرهای باستانی این منطقه به سبک نوین آبستره سمبولیزم در زمینه ای هویتی دست یافت. او در مجموعه آثار خود با در هم آمیختن موتیف های انسانی، جانوری و طبیعی، جهانی را به تصویر کشید که بشر در نوعی «موازنه» و «هم زیستی» با طبیعت به سر می برد.

متن ترجمه شده:

... is an alumnus of Frankfurt and Athens Art schools. After acquiring a remarkable skill in designing and practicing different styles of painting, she took interest in Mesopotamian art, and impressed by the ancient seals of this region, she earned the style of new abstract symbolism in the field of identity. In her art collections, by bringing the human, animal and natural motifs together, she portrays a world in which human beings settle in a kind of “equilibrium” and “coexistence.”

متن اصلی:

سیاستگذاران از طریق ارائه سیاستها، برنامههای خود را در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و... اجرایی میکنند. طی سالیان گذشته سیاستهای اجتماعی بسیاری توسط دولت و مجلس شکل گرفته است که با اهداف مختلف در دستورکار فرآیند سیاستگذاری قرار گرفتهاند. «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» یکی از سیاستهای دولت در حوزه اشتغال و نیروی انسانی بهشمار میرود که در سال ۱۳۸۶به تصویب رسید. در پژوهش حاضر به چراییِ در دستورکار قرار گرفتن لایحه «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و چگونگی فرآیند تصویب آن پرداخته شده است.

متن ترجمه شده:

The policy makers implement their different plans in various economic and social fields by offering some policies. In recent years numerous social policies with different purposes were shaped by the state or the parliament (Islamic Consultative Assembly) and then put forward in the agenda of the policy-making procedure. “State Employees’ Early Retirement,” passed in 1386, is one of the state’s policies in the field of occupation and human resources. The present study explores why this bill of State Employees’ Early Retirement was brought forward; it also studies the procedure of its passage.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 18%
راضی 73%
متوسط 9%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 75%
راضی 13%
متوسط 13%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
8.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
لادن مهیا
1399/12/22
 • تخصصی-تاریخ
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
Hamed A
1399/10/13
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-تاریخ
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه خوب و با کیفیت بالا

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید