ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ريحانه توكل

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ريحانه توكل

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمينه عمومي و پزشكي

علاوه بر تجربيات شخصي در ترجمه، ايلتس=7 دارم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید