مرجان ظهره وند

مرجان ظهره وند

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مرجان ظهره وند

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در همه زمینه ها

اینجانب مرجان ظهره وند متخصص روابط بین المللی ، مکالمه به زبان انگلیسی و ترجمه حرفه ای متون از انگلیسی به فارسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -