پریسا کرمی

پریسا کرمی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پریسا کرمی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، زیست شناسی،علوم آزمایشگاهی، پزشکی

علاوه بر متون عمومی توانایی ترجمه در زمینه پزشکی،علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی به خصوص گرایش های علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و ژنتیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -