سارا بابائی

سارا بابائی

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا بابائی

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

زبان عمومی انواع مقالات

انواع مقالات در صورت درخواست به صورت رسمی و ساده ترجمه خواهند شد.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -