سارا بابائی

سارا بابائی [ کد 78741 ]

24 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا بابائی [ کد 78741 ]

24 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

زبان عمومی انواع مقالات

انواع مقالات در صورت درخواست به صورت رسمی و ساده ترجمه خواهند شد.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -