سامان سینائی

سامان سینائی

4 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سامان سینائی

4 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیتر

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه انگلیسی زبان. امتحان TOEFL PBT دو بار امتحان دادم و نمره 623 و 633 گرفتم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -