ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سامان سینائی

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سامان سینائی

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیتر

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه انگلیسی زبان. امتحان TOEFL PBT دو بار امتحان دادم و نمره 623 و 633 گرفتم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید