محمد علی زرین فرد

محمد علی زرین فرد

56 دقیقه پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد علی زرین فرد

56 دقیقه پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه متون تخصصی در حوزه پزشکی و زیست شناسی

دانشجوی دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -